Τα έργα μας

Κοχλίας Αρχιμήδη για την αρχική ανύψωση λυμάτων, Ε.Ε.Λ. Χανίων

Κοχλίας Αρχιμήδη για την αρχική ανύψωση λυμάτων, Ε.Ε.Λ. Χανίων

Στην Ε.Ε.Λ. Χανίων, έργο που εξυπηρετεί σήμερα πληθυσμό άνω των 140χιλ. ισοδύναμων κατοίκων, αναλάβαμε την προμήθεια,  εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κοχλία τύπου Αρχιμήδη για την αρχική ανύψωση των λυμάτων,  παροχής 830m3/h, διαμέτρου 1200mm και μήκους πάνω από 11m. Το έργο περιλαμβάνει πλήρη καθαίρεση του παλαιού σκυροδέματος και εκ νέου διαμόρφωση της αύλακας με εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ειδικών υλικών.   

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron