ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Εξοπλισμός έργων περιβάλλοντος

Αντλίες κοχλία Αρχιμήδη

Αντλίες κοχλία Αρχιμήδη
ζήτηση ζήτηση

Οι κοχλιωτές αντλίες τύπου Αρχιμήδη είναι γνωστές για τις εξαιρετικές τους ιδιότητες, όπως η απλή και ανθεκτική σχεδίαση, η υψηλή απόδοση, η ικανότητα άντλησης ακατέργαστου νερού ή ανεπεξέργαστου λύματος (ακόμα και όταν περιέχει μια ποσότητα στερεών και φερτών υλικών) και η αξιοπιστία τους σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Η Spaans Babcock έχει παγκόσμια φήμη ως ο παλαιότερος και σημαντικότερος κατασκευαστής αντλιών τύπου Αρχιμήδη με εγκαταστημένες περισσότερες από 30.000 κοχλιωτές αντλίες.

Ποιοι είναι βασικοί τύποι κοχλιωτών αντλιών;

Οι κοχλιωτές αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχές από 15 lt/sec έως 11 m3/sec κατά μέγιστο και διατίθενται σε 3 βασικούς τύπους:

1. Κοχλίες που τοποθετούνται στο παραδοσιακό κανάλι από σκυρόδεμα,

2. Κοχλίες που τοποθετούνται σε κανάλι από σκυρόδεμα με χαλύβδινη επένδυση, και

3. Τις προκατασκευασμένες, «έτοιμες για εγκατάσταση» κόμπακτ μονάδες.

Κύριες εφαρμογές του Κοχλία Αρχιμήδη

Οι κύριες εφαρμογές του κοχλία Αρχιμήδη είναι σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για την:

1) Ανύψωση των εισερχόμενων λυμάτων σε υψηλότερη στάθμη χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης σχάρας πριν τον κοχλία.

2)  Για την άντληση στο ίδιο επίπεδο της ιλύος ανακυκλοφορίας.

Κοχλιωτή αντλία τύπου Αρχιμήδη σε αύλακα (κανάλι) από σκυρόδεμα

Η κλασική και πιο συνηθισμένη μορφή είναι η διάταξη του κοχλία Αρχιμήδη σε μια ανοικτή αύλακα (ένα ανοιχτό κανάλι) από σκυρόδεμα όπου ο κοχλίας εδράζεται στο άνω και κάτω έδρανο και περιστρέφεται ελεύθερα διατηρώντας ένα ελάχιστο διάκενο μόνο μερικών χιλιοστών από την επιφάνεια του καναλιού. 

Κοχλιωτή αντλία με τύπου Αρχιμήδη με χαλύβδινη επένδυση καναλιού

Παρότι και αυτός ο τύπος κοχλιωτής αντλίας απαιτεί παρόμοια έργα πολιτικού μηχανικού με την προηγούμενη λύση, χάρη στην προκατασκευασμένη χαλύβδινη επένδυση του καναλιού, η εγκατάσταση είναι πολύ πιο εύκολη και διαθέτει πολύ μεγαλύτερη αντοχή σε φθορές που προκαλούν φερτά και αδρανή υλικά.

 

Κόμπακτ κοχλιωτή αντλία με προκατασκευασμένη αύλακα από χάλυβα (ESP)

Για αυτόν τον τύπο αντλιών τύπου Αρχιμήδη δεν απαιτούνται ιδιαίτερα έργα πολιτικού μηχανικού. Μια προκατασκευασμένη, αυτοφερόμενη, χαλύβδινη κατασκευή με ενσωματωμένο τμήμα εισόδου, τμήμα εξόδου, κανάλι, κοχλιωτή αντλία και σύστημα μετάδοσης κίνησης προ-συναρμολογείται στο εργοστάσιο της SPAANS και αποστέλλεται ως μια ενιαία μονάδα, έτοιμη για εγκατάσταση. Η κόμπακτ κοχλιωτή αντλία είναι ιδανική για μικρές παροχές αλλά εφαρμόζεται και για εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως 18.000m3/h.

 

Πλεονεκτήματα των κοχλιωτών αντλιών τύπου Αρχιμήδη

- Χαμηλή ταχύτητα περιστροφής, απλός και υψηλής αντοχής σχεδιασμός

- Δυνατότητα άντλησης ακατέργαστου νερού και ανεπεξέργαστων λυμάτων με αυξημένα φερτά στερεά υλικά και αδρανή μεγάλης διαμέτρου

- Δυνατότητα εν ξηρώ λειτουργίας (λειτουργία χωρίς νερό!)

- Δεν απαιτείται φρεάτιο συλλογής (ελάχιστο μανομετρικό!)

- Σταθερή υψηλή απόδοση για εύρος μεταβαλλόμενων παροχών 50 έως 100%

- Αυτορρυθμιζόμενη παροχή της αντλίας ανάλογα με τη στάθμη εισόδου

- Χάρη στη χαμηλή ταχύτητα περιστροφής και το μεγάλο άνοιγμα μεταξύ των πτερυγίων δεν αλλοιώνεται κατά την άντληση η ευαίσθητη υφή της βιολογικής λάσπης του βιολογικού.

- Εύκολη συντήρηση

- Μεγάλη διάρκεια ζωής (> 20-40 χρόνια)

Βασικές παράμετροι σχεδιασμού για κοχλιωτές αντλίες

- Το διάκενο μεταξύ πτερυγίων και καναλιού, που ελαχιστοποεί τις επιστροφές ροής λαμβάνοντας υπόψιν το βέλος κάμψης του κοχλία.

- D/d = Εξωτερική διάμετρος και διάμετρος κεντρικού σωλήνα, εξαρτώνται από το μήκος της αντλίας

- Αριθμός πτερυγίων-αρχών κοχλία (αυξάνει το βαθμό πλήρωσης)

 

 

 

 

 

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron