Τα έργα μας

Κοχλίες Αρχιμήδη τύπου BE1700 ECO, Ε.Ε.Λ. Βόλου

Κοχλίες Αρχιμήδη τύπου BE1700 ECO, Ε.Ε.Λ. Βόλου

Αναλάβαμε την προμήθεια 3 κοχλιών τύπου BE1700 ECO του κορυφαίου οίκου Spaans Babcock BV για το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Βόλου, συνολικής παροχής 8000m3/h, για την εξυπηρέτηση πληθυσμού άνω των 200.000 κατοίκων.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron