ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ευκαιρίες εργασίας

Ευκαιρίες εργασίας

Στην εταιρεία ΜΙΧΟΣ Α.Ε. είμαστε πάντα ανοικτοί σε νέες συνεργασίες και η ανάπτυξη της ομάδας μας με ενθουσιώδεις επαγγελματίες στο δυναμικό μας αποτελεί προτεραιότητά μας.

Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις και γνωρίζουμε ότι η επιλογή ανθρώπων με κατάρτιση, εμπειρία και εργασιακό ήθος, συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθειά μας για διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε για τη ΜΙΧΟΣ Α.Ε. μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, μαζί με λίγα λόγια για εσάς, στο email:

info@michos.gr

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron