ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Τρόφιμα και ποτά

Τρόφιμα και ποτά

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. καλύπτει τεράστιο πλήθος εφαρμογών στη βιομηχανία τροφίμων, επεξεργασίας κρέατος & πουλερικών, γαλακτοκομικών, επεξεργασίας φρούτων & λαχανικών, ζυμαρικών, αλεύρου, αρτοποιίας, ζάχαρης & ζαχαροπλαστικής, ελαιόλαδου και φυτικών ελαίων, αναψυκτικών, ποτών, μεταλλικού νερού, κ.ά.

 

Οι φυσητήρες μας, οι αντλίες κενού, οι ειδικές αντλίες, οι αεροσυμπιεστές μας και οι γεννήτριες αζώτου που διαθέτουμε, δίνουν λύση στα πιο κρίσιμα στάδια της διακίνησης πρώτων υλών, της παραγωγής, της συσκευασίας και διάθεσης του τελικού προϊόντος.

 

Πνευματική μεταφορά χύδην υλικών

 

Κάθε πνευματική μεταφορά χύδην υλικών (άλευρα, σιμιγδάλι, ζάχαρη, σκόνη, κ.ο.κ.), σε πίεση, σε κενό ή μεικτή, γίνεται με λοβοειδείς φυσητήρες, κοχλιοφόρους φυσητήρες για υψηλότερες πιέσεις και φυσητήρες πλευρικών καναλιών. Η πνευματική μεταφορά διευκολύνει στη διακίνηση, ανάμειξη και δοσομέτρηση χύδην υλικών σε μεγάλες αποστάσεις, με κλειστά και πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα που δεν ρυπαίνουν το χώρο παραγωγής.

 

 

Συστήματα συμπύκνωσης και αφαίρεσης υγρασίας

 

Με τη βοήθεια αντλιών κενού υγρού δακτυλίου ή πολυβάθμιων συστημάτων κενού, μέσα από τον βρασμό υπό κενό σε χαμηλή θερμοκρασία, επιτυγχάνεται η συμπύκνωση χυμών ή διαλυμάτων και η αφαίρεση της υπολειμματικής υγρασίας από υγρά προϊόντα. 

 

Απαέρωση 

 

Ο αέρας στα αναψυκτικά και στο νερό, καθώς και στα παχύρρευστα προϊόντα δημιουργεί πρόβλημα στην ομοιογένεια και καθαρότητα του υλικού και μπορεί να προκαλέσει οξείδωση στο προϊόν. Κατά κανόνα αφαιρείται με τη βοήθεια αντλιών κενού υγρού δακτυλίου.

 

Γεμιστικά / κλειστικά

 

Κατά την πλήρωση δοχείων και φιαλών ο αέρας επιβραδύνει τη διαδικασία και πρέπει να αφαιρεθεί μέσω αντλιών κενού υγρού δακτυλίου. Κατά το κλείσιμο της συσκευασίας επίσης πρέπει να αφαιρεθεί ο υπόλοιπος αέρας πάνω από το προϊόν μέσω αντλιών κενού, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η οξείδωση και να εξασφαλίζεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αδρανές περιβάλλον αζώτου, για την παραγωγή του οποίου διαθέτουμε κατάλληλες γεννήτριες αζώτου.

 

Συσκευασία υπό κενό

 

Προϊόντα όπως αλλαντικά, τυριά, καφές, ξηροί καρποί, κλπ. συσκευάζονται υπό κενό για να διατηρούνται φρέσκα μέχρι την κατανάλωσή τους. Το κενό δημιουργείται από ελαιολίπαντες πτερυγιοφόρες αντλίες κενού ή από συγκροτήματα κενού με κοχλιωτές αντλίες υψηλού κενού σε συνδυασμό με αδρανές περιβάλλον αζώτου, για την παραγωγή του οποίου διαθέτουμε κατάλληλες γεννήτριες αζώτου.

 

Ειδικές αντλήσεις 

 

Διατίθενται ειδικές αντλίες υγρών και παχυρρεύστων, κατά κανόνα από ανοξείδωτο χάλυβα και κατά περίπτωση ειδικής σχεδίασης για άντληση τροφίμων και δυνατότητα επιτόπιου καθαρισμού (Clean In Place-CIP): αντλίες προοδευτικής κοιλότητας για παχύρρευστα, δοσομετρικές αντλίες για πρόσθετα και χημικά, περισταλτικές αντλίες για αίμα, φυγοκεντρικές αντλίες με ανοιχτή φτερωτή για μεγάλες παροχές σαχαροδιαλυμάτων, χυμών, μεταφορά φρούτων, κλπ. 

 

Βιομηχανίες  ζυμαρικών

 

Για την αφαίρεση φυσαλίδων αέρα και την επίτευξη ενός εμφανίσιμου και ομοιογενούς προϊόντος, απαιτείται η εφαρμογή κενού στο extruder, μέσω αντλιών κενού υγρού δακτυλίου με νερό ή πλήρως αυτόματες με κλειστό κύκλωμα λαδιού ή κοχλιοφόρων αντλιών κενού. Στις βιομηχανίες ζυμαρικών χρησιμοποιούνται ευρύτατα συστήματα αερομεταφοράς σιμιγδαλιού με λοβοειδείς φυσητήρες καθώς και κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές oil free για παραγωγή πεπιεσμένου αέρα κατάλληλης ποιότητας απουσίας ελαίου για την λειτουργία των γραμμών παραγωγής.

 

Αρτοποιία / Ζαχαροπλαστική

 

Γίνεται ευρύτατη χρήση αερομεταφορών αλεύρου & ζάχαρης με λοβοειδείς φυσητήρες και φυσητήρες πλευρικών καναλιών.  

 

Αερόβιες ζυμώσεις

 

Για την παραγωγή π.χ. μαγιάς, ζύμωση γίνεται σε δοχεία με τη βοήθεια μεγάλων ποσοτήτων αέρα με λοβοειδείς ή κοχλιοφόρους φυσητήρες.

 

Επεξεργασία πουλερικών/ ιχθηρών

 

Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου χρησιμοποιούνται ευρύτατα κατά την επεξεργασία κρέατος από πουλερικά και ιχθυρά και ειδικότερα κατά την απεντέρωση, δηλαδή την απομάκρυνση και συλλογή των σπλάχνων με ειδικά ακροφύσια κενού.

 

Εξευγενισμός βρώσιμων ελαίων

 

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας παρέχουμε λύσεις για αποχρωματισμό ελαίων (bleaching) υπό κενό, την φίλτρανση της αποχρωστικής γης (bleaching earth filtration), την απόσμηση με χρήση ατμού και πολυβάθμιου συστήματος υψηλού κενού (deodorization) και τη φίλτρανση του τελικού προιόντος και αποκήρωσή του (winterization).  

 

Επεξεργασία / τυποποίηση ελιών

 
  1. Επεξεργασία βρώσιμων ελιών με φυσητήρες πλευρικών καναλιών
  2. Υδρομεταφορά ελιών με αντλίες κενού υγρού δακτυλίου
  3. Συσκευασία ελιών σε κενό με πτερυγιοφόρες αντλίες κενού
 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron