ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Εξοπλισμός επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα

Γεννήτριες Αζώτου σειράς CN

Γεννήτριες Αζώτου σειράς CN
ζήτηση ζήτηση

Γεννήτριες Αζώτου σειράς CN

Η οικονομικά αποδοτική, αξιόπιστη και ασφαλής λύση για μεσαίες έως μεγάλες απαιτήσεις αζώτου.

•  Καθαρότητα από 5ppm έως 5% (οξυγόνο στο παραγώμενο άζωτο)

•  Παροχή 0,6 m³/min  έως 155 m³/min  ανάλογα με την απαιτούμενη καθαρότητα και το μέγεθος της γεννήτριας αζώτου

Η CompAir προσφέρει μια ιδανική λύση με μια ολοκληρωμένη γκάμα οικονομικά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής αζώτου από πεπιεσμένο αέρα, που επιτρέπουν στους χρήστες να παράγουν τη συνολική τους ζήτηση για αέριο αζώτου στις εγκαταστάσεις τους και υπό τον έλεγχό τους.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Λεπτομέρειες και τα Πλεονεκτήματα των γεννητριών αζώτου της σειράς CN.

 

   

 
 
 
 
 
 
 

Υπο κατασκευή

Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους εφοδιασμού, ένα σύστημα παραγωγής αζώτου στο εργοστάσιο είναι εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικό και έχει μικρό χρόνο αποπληρωμής για επενδύσεις - σε πολλές περιπτώσεις λιγότερο από δώδεκα μήνες.

Το άζωτο χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τροφίμων. Χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη της πυρκαγιάς και των εκρήξεων σε χημικές εγκαταστάσεις.

Χρησιμοποιώντας συμπιεσμένο αέρα υψηλής ποιότητας για την τροφοδοσία των γεννητριών, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία με την μέγιστη απόδοση του συστήματος. 

Η CompAir διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων που περιλαμβάνουν όλα όσα απαιτούνται για τη δημιουργία ενός συστήματος παραγωγής αζώτου στο εργοτάξιο. Οι αεροσυμπιεστές CompAir και τα πακέτα προεπεξεργασίας περιλαμβάνουν ξηραντές προσρόφησης και φίλτρα συσσωμάτωσης για να εγγυηθούν παροχή αέρα για τις γεννήτρις αζώτου με την υψηλότερη ποιότητα.

Πρότυπη διάταξη παραγωγής αζώτου

Η σειρά γεννητριών αζώτου CompAir CN2 χρησιμοποιεί τεχνολογία προσρόφησης Pressure Swing Adsorption (PSA) για να διαχωρίσει μόρια αζώτου από άλλα μόρια του πεπιεσμένου αέρα. Αφαιρούνται το οξυγόνο και άλλα ιχνοστοιχεία, ενώ το άζωτο αφήνεται να περάσει στην εφαρμογή.

Τυπικές μέθοδοι παροχής αερίου περιλαμβάνουν κυλίνδρους υψηλής πίεσης, μίνι δεξαμενές υγρού ή δοχεία χύδην αποθήκευσης. Μια γεννήτρια CompAir καθιστά τον χώρο εργασίας σημαντικά ασφαλέστερο για τους εργαζομένους, εξαλείφοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με τις παραδοσιακές μεθόδους. Σε σύγκριση με τις εξωτερικές προμήθειες, η παραγωγή αζώτου επί τόπου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και έχει σημαντικό αντίκτυπο στον χρόνο και στο κόστος.

Υπο κατασκευή

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron