ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Παραγωγικές διαδικασίες

Παραγωγικές διαδικασίες
 1. Κεντρικά σταθερά συστήματα καθαρισμού με κενό με λοβοειδείς φυσητήρες ή φυσητήρες πλευρικών καναλιών
 2. Φορητές σκούπες κενού με φυσητήρες πλευρικών καναλιών
 3. Αερομάχαιρα (air knives) για στέγνωμα υλικών (φυσητήρες)
 4. Χύτευση υλικών υπό κενό (πλαστικά, κεραμικά, ευγενή μέταλλα κλπ.)
 5. Παραγωγή γυάλινων δοχείων με κενό (υγρού δακτυλίου) και πεπιεσμένο αέρα
 6. Συστήματα πεπιεσμένου αέρα για ευρεία γκάμα εφαρμογών
 7. Γεννήτριες παραγωγής αζώτου 
 8. Γεννήτριες παραγωγής οξυγόνου
 9. Αερισμός σε γαλβανιστήρια με λοβοειδείς φυσητήρες
 10. Σωληνωτά ταχυδρομεία (φυσητήρες πλευρικών καναλιών)
 11. Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου για την ανύψωση υδάτων για την εκκίνηση φυγοκεντρικών αντλιών
 12. Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου, πτερυγιοφόρες και φυσητήρες με έγχυση αέρα σε οχήματα λυμάτων (αναρρόφηση, ανύψωση στάθμης με κενό)
 13. Εφαρμογές πτερυγιοφόρων αντλιών κενού σε δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων υπό κενό
 14. Ξήρανση/σιδέρωμα δερμάτων με κενό στη βυρσοδεψία (υγρού δακτυλίου)
 15. Θάλαμοι απεντόμωσης με κενό για συντήρηση βιβλίων, αρχείων, αποξηραμένων φρούτων
 16. Εφαρμογές χαμηλής πίεσης, κενού και πεπιεσμένου αέρα σε γραφικές τέχνες, φακελοποιία, κυτιοποιία 
 17. Αερισμός/ανάδευση παγολεκανών με φυσητήρες πλευρικών καναλιών
 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron