ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Επεξεργασία ποσίμου νερού

Επεξεργασία ποσίμου νερού

Παρέχεται γκάμα εξοπλισμού για την επεξεργασία αστικού πόσιμου νερού για Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) πόλεων, δήμων, κοινοτήτων, οικισμών.

 

Επιμέρους εξοπλισμός διατίθεται για απολύμανση/φίλτρανση ποσίμου νερού σε οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κέντρα αναψυχής, εμπορικά κέντρα, κατοικίες, καταστήματα.

 

Τυπικός εξοπλισμός που μπορούμε να προμηθεύσουμε για μονάδες παροχής 500m3/h και άνω:

 

  1. Εσχάρωση ανεπεξέργαστου νερού
  2. Ταχεία καθίζηση με χρήση λαμέλας και παλινδρομικού ξέστρου πυθμένα (προηγείται κροκίδωση)
  3. Φίλτρα άμμου ανοδικής ροής συνεχούς λειτουργίας
  4. Αεροσυμπιεστές για τις αντλίες air-lift των φίλτρων άμμου
  5. Πάχυνση της λάσπης έκπλυσης των φίλτρων άμμου με λαμέλα ταχείας καθίζησης με σκοπό την αφυδάτωση της λάσπης σε φυγόκεντρο

 

Διαθέτουμε επίσης:

 

  1. Φυσητήρες αντίστροφης πλύσης φίλτρων άμμου διακοπτόμενης λειτουργίας
  2. Αντλίες προοδευτικής κοιλότητας, πολυηλεκτρολύτη και μονάδες παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη
  3. Σύστημα παρασκευής διαλύματος ενεργού άνθρακα, που περιλαμβάνει μονάδα big-bag, μονάδα δοσομέτρησης του άνθρακα σε κόκκους, δεξαμενή προετοιμασίας διαλύματος με ειδικό σύστημα ανάμειξης
  4. Συστήματα απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας UV κλειστού τύπου, ειδικά σχεδιασμένα και πιστοποιημένα για πόσιμο νερό
  5. Ειδικά συστήματα με συνδυασμένη χρήση φωτόλυσης και οξείδωσης από υπεριώδη ακτινοβολία UV και υπεροξειδίου του υδρογόνου H2O2 για την αντιμετώπιση  ρυπαντών επιφανειακών υδάτων και τοξικών ουσιών (Environmental Contaminants Treatment) 
 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron