ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναβάθμιση δικτύων & Ενεργειακή εξοικονόμηση

Αναβάθμιση δικτύων & Ενεργειακή εξοικονόμηση

Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους, ώστε να είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε υψηλή απόδοση και μακροβιότητα της επένδυσής σας από οποιαδήποτε αγορά εξοπλισμού από την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Τα δίκτυα πεπιεσμένου αέρα και αερισμού λυμάτων αποτελούν πηγές υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης στη βιομηχανική διαδικασία που εκάστοτε εξυπηρετούν.

Η πολυετής ενασχόλησή μας με αεροσυμπιεστές, δίκτυα πεπιεσμένου αέρα και φυσητήρες και η βαθιά γνώση μας σε θέματα λειτουργίας και απόδοσης διαχυτών μεμβράνης αερισμού, μας επιτρέπουν να είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε και να σας προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους για να μειώσετε δραστικά τα ενεργειακά σας κόστη και να διατηρείτε παράλληλα την απόδοση του εξοπλισμού σας σε υψηλό επίπεδο.  

Μελετάμε και καταγράφουμε τις ανάγκες σας πεπιεσμένου αέρα με εξειδικευμένα μετρητικά όργανα και εξοπλισμό και έχουμε τη δυνατότητα πλήρους χαρτογράφησης απωλειών του δικτύου σας για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση τα τεχνικά ευρήματα συζητάμε μαζί σας και σας προτείνουμε τις τεχνικές λύσεις που χρειάζεστε.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron