ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καταγραφή αναγκών αέρα & έλεγχο διαρροών δικτύου

Καταγραφή αναγκών αέρα & έλεγχο διαρροών δικτύου

Οι έλεγχοι στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα αποτελούν μια αποτελεσματική μέθοδο για τον εντοπισμό της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας και των απαιτήσεων σε πεπιεσμένο αέρα.

Εκτός από τον έλεγχο αέρα στο σύστημά σας πεπιεσμένου αέρα, καλό είναι να εντάξετε στις προγραμματισμένες συντηρήσεις σας και τακτικούς ελέγχους τυχόν διαρροών αέρος.

Ένας απλός έλεγχος εντοπισμού διαρροών διαγιγνώσκει γρήγορα τυχόν προβλήματα, ενέργεια η οποία θα αποφέρει οικονομία αξία στην εγκατάστασή σας, θα φέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα.

Οι έλεγχοι αέρος μπορεί να είναι τόσο απλοί ή τόσο σύνθετοι, όσο το επιθυμείτε εσείς. Μια μονάδα καταγραφής τοποθετείται σε κάθε συμπιεστή του δικτύου σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου εν συνεχεία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση πχ των απαιτήσεων πίεσης αέρα, της ενεργειακής κατανάλωσης και της απαιτούμενης παροχής αέρα.

Οι μηχανικοί μας θα σας καθοδηγήσουν να επιλέξετε τις κατάλληλες διαστάσεις και τον κατάλληλο συνδυασμό αεροσυμπιεστών, σταθερής ή ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής μεσω inverter. Ο έλεγχος πεπιεσμένου αέρα θα αναδείξει επίσης θέματα, όπως κατά πόσο απαιτείται να αναβαθμίσετε σε νέο, πιο αποδοτικό εξοπλισμό, να προχωρήσετε σε περαιτέρω βελτιώσεις στο δίκτυο ή στις σωληνώσεις, ή κατά πόσο ο αεροσυμπιεστής σας χρειάζεται καλύτερο έλεγχο. 

Μην ξεχνάτε επίσης ότι ένα σύστημα σωληνώσεων, το οποίο υπολείπεται σε διαστασιολόγηση, με πολλές γωνιές  ή εξαρτήματα, και ειδικά αν μεταφέρει τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις, μπορεί να οδηγήσει και σε μεγάλες απώλειες πίεσης.

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. διαθέτει τόσο κατάλληλα όργανα και εξοπλισμό, όσο και τους ανθρώπους για να σας παρέχουν τους ελέγχους και τη συμβουλή που χρειάζεστε, προκειμένου να διασφαλίσετε τη λειτουργία του δικτύου σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron