ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική υποστήριξη επιτόπου στο χώρο εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη επιτόπου στο χώρο εγκατάστασης

Στη ΜΙΧΟΣ Α.Ε. διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε υψηλή απόδοση και μακροβιότητα της επένδυσής σας από οποιαδήποτε αγορά εξοπλισμού από την εταιρεία μας, φθηνότερη ή ακριβότερη.

Η ΜΙΧΟΣ ΑΕ καλύπτει ό,τι χρειάζεται για να γίνει ο στενότερος συνεργάτης σας: 

  • Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών
  • Επισκευή μηχανημάτων
  • Παροχή υπηρεσίας στο χώρο σας (on-site)
  • Τεχνική υποστήριξη και συμβουλή κατά την τοποθέτηση και την θέση σε λειτουργία.
  • Εκπαίδευση χρηστών σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης
  • Προληπτικά συμβόλαια συντήρησης

Ζητήστε μια δωρεάν επίσκεψη των τεχνικών μας για ένα πρώτο έλεγχο της κατάστασης και της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού σας (health check).

Παρέχουμε δωρεάν την πρώτη επιθεώρηση των μηχανημάτων σας, με εξειδικευμένους ελέγχους και μετρήσεις, προκειμένου να εξετάσουμε και να συστήσουμε πώς θα αποφευχθούν μελλοντικές εκτεταμένες βλάβες. Η ομάδα της τεχνικής υποστήριξης της ΜΙΧΟΣ Α.Ε είναι πάντα στη διάθεσή σας. 

Το προσωπικό μας διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και εκπαιδεύεται σε διαρκή βάση από τους συνεργάτες μας. 

Διασφαλίζουμε τεχνική υποστήριξη, άμεση ανταπόκριση και ανταγωνιστικές τιμές.

Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων και ανταλλακτικών στην αποθήκη μας και σας παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Πλέον των παραπάνω, στη ΜΙΧΟΣ παρέχουμε επίβλεψη και συμβουλή:

  • Κατά την εγκατάσταση
  • Κατά την θέση σε λειτουργία
  • Επιτόπου ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σας σε θέματα ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού

Με την τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο, είμαστε στη διάθεσή σας να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που θα σας λύσουν τα χέρια και θα αναβαθμίσουν την επιχείρησή σας. 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron