ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλή και Διαστασιολόγηση Εξοπλισμού

Συμβουλή και Διαστασιολόγηση Εξοπλισμού

Μελετάμε τις ανάγκες σας για την κατάλληλη επιλογή σε εξοπλισμό!

Βαθιά γνώση της εκάστοτε εφαρμογής με τεχνική συμβουλή κατά τη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση του εξοπλισμού (PID) είτε πρόκειται για δίκτυα αερισμού με φυσητήρες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αερομεταφοράς χυδήν υλικών, ή δίκτυα πεπιεσμένου αέρα βιομηχανικής χρήσης για τις ανάγκες της παραγωγής.

Με δυναμική συμμετοχή στην παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών σε διαγωνισμούς έργων προστασίας περιβάλλοντος, έχουμε πλούσια εμπειρία στην κατάρτιση και παροχή πλήρους φακέλου τεχνικών στοιχείων και υποστηρικτικών εγγράφων για την υποβολή αυτού σε δημόσιο διαγωνισμό ή σε επενδυτικό πακέτο ανάπτυξης (πίνακας επενδυτικών αγαθών κ.ο.κ.).

Μελετάμε τις ανάγκες πεπιεσμένου αέρα με διάφορες μεθόδους και έχουμε τη δυνατότητα πλήρους χαρτογράφησης απωλειών του δικτύου σας για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Παρέχουμε πλήρεις λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" και αναλαμβάνουμε για εσάς την κατασκευή και αναβάθμιση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα και την εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα. Καλέστε μας τώρα για να σας παρέχουμε την αξιόπιστη καταγραφή αναγκών σας!

 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron