ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Αντλίες κενού

Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου μονομπλόκ σειράς L

Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου μονομπλόκ σειράς L
ζήτηση ζήτηση

Υπο κατασκευή

Υπο κατασκευή

Υπο κατασκευή

Advantages at a glance

• Monoblock design
• Excellent resistance to corrosion
• No deposits in pump
• No metal-to-metal contact
• Increased water carryover available

Extreme conditions, which prevail in humid and wet processes, lead to lime scale or abrasion, and hence to a considerable reduction in the performance of the pump. Our liquid ring pumps, however, meet these challenges. The use of high quality materials such as stainless steel and ceramics ensure utmost reliability and constant operating characteristics – for years to come.

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron