ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Αντλίες κενού

Κοχλιωτές αντλίες ξηρού τύπου υψηλού κενού σειράς S-VSI

Κοχλιωτές αντλίες ξηρού τύπου υψηλού κενού σειράς S-VSI
ζήτηση ζήτηση

•  Παροχή έως 800 m3/h
•  Κενό έως 0,1 mbar (a)

Υψηλής απόδοσης αντλίες κενού oil-free με περιστρεφόμενους κοχλίες μεταβλητού βήματος.

Για επίτευξη υψηλού κενού με ξηρά λειτουργία χωρίς λίπανση, επαφή και τριβές. Με χαμηλή τελική θερμοκρασία.

Οι κοχλιωτές αντλίες ξηρού τύπου υψηλού κενού προσφέρουν υπερσύγχρονη τεχνολογία κενού ξηρής λειτουργίας, που δεν είναι μόνο εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικές και αξιόπιστες, αλλά προσφέρουν και χαμηλό κόστος κύκλου ζωής. Χρησιμοποιούνται σε ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ξήρανση και συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω σχετικά με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Λεπτομέρειες και τα Πλεονεκτήματα των κοχλιωτών αντλιών ξηρού τύπου υψηλού κενού.

Υπο κατασκευή

Υπο κατασκευή

✔️ Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης και επιτήρησης.
✔️ Δεν χρειάζεται ακριβές και συχνές αλλαγές λαδιού.
✔️ Συνεργάζεται και με λοβοειδή boosters για επίτευξη μεγάλων παροχών σε υψηλό κενό.
✔️ Χωρίς επαφή, ξηρή λειτουργία.
✔️ Χαμηλό κόστος κύκλου ζωής.
✔️ Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας λόγω της προοδευτικής διαβάθμισης του βήματος του κοχλία.
✔️ Υδροψύξη – χαμηλή εκπομπή θερμότητας στο περιβάλλον
✔️ Σημαντική αύξηση της ροής όγκου στο χαμηλότερο κενό, ως εκ τούτου συντομότεροι περίοδοι εκκένωσης
✔️ Καμία φθορά στο εσωτερικό του θαλάμου συμπίεσης
✔️ Αέρας εξαγωγής χωρίς λάδι.

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron