ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Αντλίες υγρών και χημικών

Φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως με ανοιχτή φτερωτή σειράς S

Φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως με ανοιχτή φτερωτή σειράς S
ζήτηση ζήτηση

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Self-priming open impeller slurry pumps


Ideal for sludge, for construction sites, for pumping from lower level, as well as for pumping of
aviation fuels from underground tanks.

 • Capacity up to 1,200 m³/h
 • Head up to 55 m
 • Solids free passage up to 75mm

 

 

 

 

 

 


Recommended for corrosive and/or abrasive & viscous liquids, compatible with cast iron, bronze, aluminum or stainless steel, which can contain air.

The pump can be located above, on side or under the liquid. Some pump sizes can self-prime up to the physical limit of 8 m.
Available with various drives such as single phase, three-phase, explosion-proof motors and gasoline or diesel engine.
Produced in different versions depending on the specific application. Also with ATEX Certificate.

Working principle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advantages

 • Suction and discharge ports are available flanged or threaded (up to 4”)
 • Check valve: avoids backflow of liquid from the discharge side and reduces priming times.
 • Maintenance-free ball bearings.
 • Mechanical seal in Sic/Viton® (FKM) with stainless steel shaft sleeve and lubrication behind the seal to improve dry running capabilities.
 • Heavy-duty open impeller and wear plate designed for abrasion and passage of solids.
 • On request, with cutting device for soft solids.Monobloc version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A broad range of applications

 • Animal food
 • Bentonite
 • Clean or dirty solvents, soda
 • Diesel, Petroleum products, Gasoline
 • Fertilizer
 • Fire-fighting water, flood drainage, rain water
 • Lime milk
 • Liquid manure
 • River water, sump water
 • Wastewater
 • Water with mud, sand or with solids

 

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron