ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Αντλίες υγρών και χημικών

Περισταλτικές αντλίες σειράς Delasco™

Περισταλτικές αντλίες σειράς Delasco™
ζήτηση ζήτηση

Περισταλτικές αντλίες PCM DelascoTM

Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης

Οι περισταλτικές αντλίες PCM DelascoTM είναι αντλίες θετικής εκτόπισης οι οποίες βασίζονται στην ικανότητα ενός μαλακού ελαστικού σωλήνα να δέχεται παραμόρφωση και στη συνέχεια να ανακτά το αρχικό του σχήμα. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ευελιξία και οικονομία στην συντήρηση.

Τρόπος λειτουργίας

pp principle

Λειτουργούν χρησιμοποιώντας την αρχή της περισταλτικής κίνησης για να αντλήσουν ρευστά µέσω ενός σωλήνα, µε τον ίδιο τρόπο που το αίμα, η τροφή και το οξυγόνο μεταφέρονται μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Ένας ελαστικός σωλήνας εφαρμόζει γύρω από ένα ρότορα µε ράουλα, ο οποίος όταν περιστρέφεται, πιέζει ένα τμήμα του ελαστικού σωλήνα. 

Η πίεση στο συγκεκριμένο τμήμα απελευθερώνεται καθώς ο ρότορας περιστρέφεται και ο ελαστικός σωλήνας ανακτά το αρχικό του σχήµα δηµιουργώντας στιγµιαία µια υποπίεση η οποία προκαλεί επαναπλήρωση του ελαστικού σωλήνα µε υγρό. Η συµπίεση που ασκείται στον ελαστικό σωλήνα προκαλεί µία προσωρινή στεγανοποίηση και καθώς ο ρότορας περιστρέφεται, το αντλούµενο υγρό προωθείται και εκτοπίζεται από το στόµιο εξόδου της αντλίας.

Από τη συνδυασµένη λειτουργία στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη προκύπτει µία αντλία θετικής εκτόπισης οι οποία παρουσιάζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

 1. Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι το μόνο φθειρόμενο μέρος της αντλίας
 2. Δεν υπάρχουν βάνες απομόνωσης και στεγανοποιήσεις
 3. Δυνατότητα αυτόματης αναρρόφησης
 4. Διαχείριση διαβρωτικών και φθοροποιών ρευστών
 5. Διαχείριση ευαίσθητων υλικών
 6. Κατάλληλες για χρήση με ξηρά και στερεά σωματίδια
 7. Εν ξηρώ λειτουργία χωρίς πρόκληση ζημίας


Σειρά Delasco DXpp dx open

Για ισχυρή και ανθεκτική απόδοση οι περισταλτικές αντλίες PCM Delasco ™ DX  έχoυν σχεδιαστεί για να ανθίσταται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες φθοράς, είτε είναι χημικής ή μηχανικής φύσεως.

Ιδανικές για φθοροποιά υλικά υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά (έως 80%) και μεγάλης πυκνότητας, διαβρωτικά, υλικά ευαίσθητα στη διάτμηση, δύσρευστα, με παρουσία φυσαλίδων αέρα.

 • Παροχή έως 55m³/h
 • Πίεση έως 15bar
 • Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: 110°C
 • Ικανότητα αρνητικής αναρρόφησης: 9m
 • Πυκνότητα υλικών >2
 • Μέγιστο ιξώδες: 40.000Cpo


Σειρά Delasco DLpp dl

Η σειρά PCM Delasco ™ DL καλύπτει μεγάλο εύρος βιομηχανικών εφαρμογών με απαιτήσεις αντλίας βαρέως τύπου η οποία θα χαρίζει ευελιξία στην χρήση χάρη στον στοχευμένο συνδυασμό ράουλων και ελαστικών σωλήνων.

Οι αντλίες Delasco ™ DL διαθέτουν ελαστικό σωλήνα ο οποίος λιπαίνεται διαρκώς μέσα σε μπάνιο λαδιού, χαρίζοντας του μεγάλη διάρκεια ζωής.

 • Ελάχιστη παροχή έως 44l/h
 • Μέγιστη παροχή έως 20m³/h
 • Πίεση έως 15bar
 • Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: 110°C
 • Ικανότητα αρνητικής αναρρόφησης: 9m
 • Πυκνότητα υλικών >2
 • Μέγιστο ιξώδες: 40.000Cpo


 

Σειρά Delasco Zpp z

Με πλήθος διαφορετικών υλικών ελαστικών σωλήνων και στροφών μετάδοσης κίνησης η σειρά Delasco ™ Z καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογώνμε την μέγιστη οικονομία.

 • Ελάχιστη παροχή έως 40l/h
 • Μέγιστη παροχή έως 20m³/h
 • Πίεση έως 1.5bar
 • Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: 120°C
 • Ικανότητα αρνητικής αναρρόφησης: 5m
 • Μέγιστη πυκνότητα υλικών 1.8
 • Μέγιστο ιξώδες: 15.000Cpo


 

 

 

Σειρά Delasco PMA

pp pma


Η ιδανική λύση για δοσομέτρηση υγρών σε χαμηλή παροχή και πίεση.

 • Ελάχιστη παροχή έως 14l/h
 • Μέγιστη παροχή έως 200l/h
 • Πίεση έως 1.5bar
 • Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: 120°C
 • Ικανότητα αρνητικής αναρρόφησης: 5m
 • Μέγιστη πυκνότητα υλικών >2
 • Μέγιστο ιξώδες: 18.00Cpo

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron