ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Αεροσυμπιεστές τροχήλατοι

Τροχήλατοι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές

Τροχήλατοι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές
ζήτηση ζήτηση

Τροχήλατοι (portable) κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές

Τροχήλατες (portable) διατάξεις κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών με ευρύ πεδίο εφαρμογών όπου απαιτείται  πεπιεσμένος αέρας.

Οι διατάξεις περιλαμβάνουν αεροσυμπιεστή και κινητήρα, καθιστώντας τις ενεργειακά αυτόνομες και κατά συνέπεια ιδανικές σε έργα όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο όπως σε έργα επί οδοστρώματος. 

Βασικά χαρακτηριστικά διατάξεων:

•   -10 έως +45 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος
•   Αυτόματη προσαρμογή στροφών κινητήρα και παροχής αέρα εισαγωγής
•   Ονομαστική πίεση: 6– 24 bar g
•   Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 6,3 – 224 kW
•   Ονομαστική παροχή αέρα: 0,8 – 27 m3/min

Υπο κατασκευή

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τροχήλατων (portable) διατάξεων κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών:

•   -10 έως +45 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος
•   Αυτόματη προσαρμογή στροφών κινητήρα και παροχής αέρα εισαγωγής
•   Ονομαστική πίεση: 6– 24 bar g
•   Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 6,3 – 224 kW
•   Ονομαστική παροχή αέρα: 0,8 – 27 m3/min

Βασικά χαρακτηριστικά τροχήλατων (portable) διατάξεων κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών:

•   -10 έως +45 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος
•   Αυτόματη προσαρμογή στροφών κινητήρα και παροχής αέρα εισαγωγής
•   Ονομαστική πίεση: 6– 24 bar g
•   Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 6,3 – 224 kW
•   Ονομαστική παροχή αέρα: 0,8 – 27 m3/min

Η χρήση αποκλειστικά γνήσιων ανταλλακτικών και λιπαντικών διασφαλίζει την αξιοπιστία της διάταξης ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Παρελκόμενα των τροχήλατων κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών:

Μαζί με τους αεροσυμπιεστές διατίθεται και μια σειρά εργαλείων για την βελτιστοποίηση της απόδοσης της διάταξης και διευκόλυνση των εργασιών ως εξής: 

Εργαλεία συμπιεσμένου αέρα: Τους φορητούς συμπιεστές συνοδεύουν μια ευρεία γκάμα νέων, σύγχρονων εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, τα οποία περιλαμβάνουν σφυριά, χειροκίνητα τρυπάνια και άλλα.

Μεταψύκτης:  Eνσωματωμένη διάταξη αφύγρανσης του πεπιεσμένου αέρα και σε συνδυασμό με εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος χρησιμοποιεί το λάδι του αεροσυμπιεστή για να θερμάνει το πεπιεσμένο αέρα και να αποτρέπει τον σχηματισμό πάγου. 

Μικροφίλτρα: Σε συνδυασμό με τον συμπληρωματικό μεταψύκτη επιτυγχάνεται η απομάκρυνση λαδιού στον πεπιεσμένου αέρα με περιεκτικότητα μικρότερη των 0,01 ppm. 

Καρούλι ελαστικού σωλήνα: Έως και 20 m ελαστικού σωλήνα για την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση εργασιών.

Βαλβίδα ρύθμισης θερμοκρασίας λαδιού: Διασφαλίζει την προστασία του αεροσυμπιεστή σε λειτουργία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη πάγου στα εργαλεία των διατάξεων.

** Σημείωση: Περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό σε κάποια μοντέλα **

Υπο κατασκευή

Τα πλεονεκτήματα των τροχήλατων κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών:

✔️  Compact διάταξη – μικρό βάρος
✔️  Σύμφωνοι με τις προδιαγραφές εκπομπών της οδηγίας 97/68/EC και την Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου για έκδοση πινακίδων COC.
✔️  Χαμηλό κόστος λειτουργίας σε όλη την διάρκεια ζωής
✔️  Απλή διαδικασία εκκίνησης και λειτουργίας
✔️  Υψηλή αντοχή έναντι διάβρωσης
✔️  Κατασκευή:  Το στοιχείο συμπίεσης, το πιο σημαντικό τμήμα της διάταξης, είναι Γερμανικής κατασκευής, με τεχνολογίες laser και σε μηχανήματα CNC αυξάνοντας την κατασκευαστική του αξιοπιστία και μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα.  
✔️  Αυτοματισμοί: 
       •   Πίνακας με πλήθος ενδεικτικών λυχνιών (προθέρμανσης, λειτουργίας, αυτόματης διακοπής λειτουργίας λόγω δυσλειτουργίας) 
       •   Διαδικασία εκκίνησης με περιστρεφόμενο κομβίο (προς αποφυγή απώλειας του κλειδιού έναυσης)
       •   Ενδείξεις αυτόματης διακοπής σε περίπτωση δυσλειτουργίας ως εξής:
          -  Υψηλή θερμοκρασία συμπιεστή
          -  Πολύ χαμηλή πίεση ελαίου κινητήρα
          -  Πολύ ηψηλή πίεση ελαίου κινητήρα
          -  Πολύ χαμηλή τάση μπαταρίας 
          -  Πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής
          -  Χαμηλή στάθμη νερού ψύξεως
          -  Χαμηλή στάθμη καυσίμου 
✔️  Mobile 5 Warranty
✔️  5ετής εγγύηση λειτουργίας 
✔️  Service από εξουσιοδοτημένο προσωπικό για 5 έτη (10.000 ώρες λειτουργίας)
✔️  Μηδενικό κόστος συντήρησης για τα βασικά στελέχη του αεροσυμπιεστή και τα  συστήματα ελέγχου 

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron