ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Φυσητήρες βιοαερίου

Πτερυγιοφόροι συμπιεστές βιοαερίου σειράς RF/RFL

Πτερυγιοφόροι συμπιεστές βιοαερίου σειράς RF/RFL
ζήτηση ζήτηση

Πτερυγιοφόροι συμπιεστές βιοαερίου σειράς RF/RFL

•  Πίεση έως 3,2 bar (g)
•  Παροχή έως 3.000 m³/h 

Οι πτερυγιοφόροι περιστροφικοί συμπιεστές βιοαερίου της σειράς RF/RFL χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση εύφλεκτων αερίων, όπως βιολογικό ή φυσικό αέριο, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εμπίπτουν στην Ομάδα ΙΙ Εξοπλισμού, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2014/34/ΕΕ, Κατηγορία 2 τόσο για τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου και για το εσωτερικό των μηχανημάτων.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, περισσότερες Λεπτομέρειες και τα Πλεονεκτήματα των πτερυγιοφόρων συμπιεστών βιοαερίου σειράς RF/RFL.

Υπο κατασκευή

 

Αρχή λειτουργίας των πτερυγιοφόρων συμπιεστών βιοαερίου της σειράς RF/RFL

Ένας κυλινδρικός ρότορας περιστρέφεται έκκεντρα σε έναν κυλινδρικό στάτορα μεγαλύτερης διαμέτρου: ο ελεύθερος χώρος που απομένει μεταξύ του στάτορα και του ρότορα έχει σχήμα μισοφέγγαρου. Μερικές εγκοπές αλέθονται στον ρότορα και οι πολυστρωματικές πλαστικές λεπίδες γλιστρούν ελεύθερα μέσα στις υποδοχές.

Τα πτερύγια, καθώς περιστρέφεται ο ρότορας, ωθούνται προς τα έξω στο κυλινδρικό τοίχωμα του στάτορα με φυγόκεντρη δύναμη, δημιουργώντας έτσι μεμονωμένα κύτταρα των οποίων ο όγκος μειώνεται από το μέγιστο στο ελάχιστο κατά τη διάρκεια της περιστροφής. Η αναρρόφηση πραγματοποιείται μέσω θυρών στον στάτορα στην περιοχή αυξανόμενων όγκων και η εκφόρτιση μέσω θυρών στον στάτορα στην περιοχή μειουμένων όγκων.

Κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

- Περίβλημα (στάτορας και κεφαλές) από χυτοσίδηρο, ρότορας από ανθρακούχο χάλυβα, λεπίδες από ελαφρύ στρωματοποιημένο υλικό χωρίς σπινθήρες
- Σφράγιση μεταξύ στάτορα, κεφαλών και καλυμμάτων με παρεμβύσματα και/ή δακτυλίους τύπου O
- Απλή ή διπλή μηχανική σφράγιση, ανάλογα με την πίεση κατάθλιψης λειτουργίας. για τη διπλή μηχανική σφράγιση, το σύστημα λίπανσης λαδιού του συμπιεστή χρησιμοποιείται ως υγρό φραγμού
- Εύκαμπτος σύνδεσμος, χωρίς επαφή μετάλλου με μέταλλο μεταξύ κινητήριων και κινούμενων εξαρτημάτων σε περίπτωση βλάβης των ακίδων ζεύξης
- Προφυλακτήρας μετάδοσης κίνησης από μέταλλο που δεν σπινθήρα
- Τύπος προστασίας «d» πυρίμαχοι ηλεκτροκινητήρες, με ειδική σήμανση Ex II 2 G, πρόσθετη σήμανση Ex-d IIB T3.

Τα πιο κοινά πεδία εφαρμογής

- Ανακυκλοφορία βιοαερίου σε αναερόβια χωνευτήρια για ανάμειξη λάσπης
- Εξόρυξη βιοαερίου από γκαζόμετρο, χωματερή ή άλλο και παράδοση σε συστήματα αποθήκευσης ή παροχή κινητήρα αερίου
- Εξόρυξη φυσικού αερίου από αγωγό ή γκαζόμετρο και παράδοση σε συστήματα αποθήκευσης ή παροχή κινητήρων αερίου

Τυπικά εξαρτήματα τροφοδοσίας

Οι πτερυγιοφόροι συμπιεστές σειράς RF/RFL για βιοαέριο ή φυσικό αέριο είναι συνήθως εξοπλισμένοι σύμφωνα με τη χρήση για την οποία έχουν σχεδιαστεί.
Τα τυπικά εξαρτήματα για τις πιο κοινές εφαρμογές, συγκεκριμένα για τους συμπιεστές που έχουν σχεδιαστεί για ανακυκλοφορία βιοαερίου σε αναερόβιους χωνευτήρες για ανάμειξη λάσπης και για παροχή σε κινητήρες αερίου, παρατίθενται στα σχηματικά Διαγράμματα Σωληνώσεων και Οργάνων (P&ID).

Ολοκληρωμένα πακέτα

Αυτά είναι πλήρη πακέτα έτοιμα για εργασία που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία όπως:

- Διαχωριστής λαδιού
- Δεξαμενή λαδιού
- Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
- Βαλβίδα ρύθμισης ροής
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Όργανα παρακολούθησης πίεσης και θερμοκρασίας
- Ασφαλείς συσκευές ATEX όπως διακόπτης πίεσης, διακόπτης θερμοκρασίας
- Ψυγείο
- Αυτόματα συστήματα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
- Πνευματικά ή μηχανοκίνητες βαλβίδες για την εκκίνηση του συμπιεστή χωρίς φορτίο
- Συστήματα ψύξης κλειστού κυκλώματος για το νερό ψύξης, με αντλία νερού, δοχείο υπερχείλισης, εναλλάκτη θερμότητας αέρα-νερού και όλες τις σχετικές συσκευές ελέγχου και ασφάλειας
- Τοπικοί πίνακες ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σχετικών PLC

Κάποια τυπικά διαγράμματα P&ID φαίνονται στα παρακάτω παραδείγματα:

Υπο κατασκευή

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron