Εξοπλισμός δικτύου πεπιεσμένου αέρα

Βαλβίδες Εξυδατώσεις (Bekomat)

Βαλβίδες Εξυδατώσεις (Bekomat)
ζήτηση ζήτηση

Διαχείριση συμπυκνωμάτων

 

Οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες βαλβίδες εξυδάτωσης της CompAir αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή για την αξιόπιστη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων.

Σχεδιασμένες να λειτουργούν για πεπιεσμένο αέρα αλλά και βιομηχανικά αέρια, μπορούν να λειτουργούν σε συνδυασμό με φίλτρα πεπιεσμένου αέρα, ξηραντήρες ψυκτικού τύπου  και μεταψύκτες για τη μείωση των διαρροών πεπιεσμένου αέρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η εξοικονόμηση χρημάτων.

 

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην ύπαρξη αυτών των εξυδατώσεων ως ανεξάρτητου εξοπλισμού. Μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Ο εξοπλισμός αποστράγγισης συμπυκνωμάτων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προαιρετικός. Ακόμα και το καλύτερο σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, το οποίο αποτελείται από αεροσυμπιεστές, ξηραντήρες και φίλτρα υψηλής ποιότητας, εξακολουθεί να χρειάζεται εξυδατώσεις για την απομάκρινση των συμπυκνωμάτων.

 

Χωρίς την  επεξεργασία των συμπυκνωμάτων, το σύστημα πεπιεσμένου αέρα μπορεί να καταλήξει να παρέχει μια ασυνεπή παροχή ξηρού αέρα. Με το συμπύκνωμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην  παραγωγή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σκουριά και διάβρωση και σε ψυχρό καιρό υπάρχει η πιθανότητα παγώματος.

 

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές υπηρεσιών καθαρισμού που μπορεί να απαιτηθούν για την παροχή της απαιτούμενης προστασίας. Συμβαίνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμπίεσης του αέρα, το συμπύκνωμα να συμπιέζεται και να εκκενώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες σε κορεσμένη κατάσταση. Καθώς ο αέρας ψύχεται μέσω ψυγείων, ξηραντήρων ή αγωγών, το συμπύκνωμα ατμού μετατρέπεται σε υγρή μορφή, η οποία στη συνέχεια αναμειγνύεται με οποιαδήποτε κανονική μεταφορά λαδιού από τον συμπιεστή. Το συμπύκνωμα μολύνεται από το λάδι και πρέπει να υποστεί επεξεργασία πριν αποβληθεί σε σύστημα αποχέτευσης ή στο έδαφος. Το λάδι πρέπει να διαχωριστεί από το συμπύκνωμα κκαι να απορριφθεί με περιβαλλοντικά ασφαλές τρόπο.

 

Σε κάθε σύστημα πεπιεσμένου αέρα, τα συμπυκνώματα αυτά είναι ο μεγαλύτερος μολυντής. Η αφαίρεση τους από το σύστημα μπορεί να είναι προκαλέσει υψηλή κατανάλωσης ενέργειας, εάν δεν διορθωθεί σωστά. Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Εφαρμογές

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron