ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Εξοπλισμός δικτύου πεπιεσμένου αέρα

Αεροφυλάκια

Αεροφυλάκια
ζήτηση ζήτηση

Αεροφυλάκια (πίεση και κενό)

Υψηλής ποιότητας Ευρωπαικής κατασκευής αεροφυλάκια, κάθετης και οριζόντιας διάταξης, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους γίνονται βάσει εγκεκριμένων διαδικασιών και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/68/EU PED και 2014/29/EU.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής και πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπα ASME “U”,  Lloyd’s Register for ship - Fusion Welded Class 2.1, MHLW Japan κ.α.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Λεπτομέρειες και τα Πλεονεκτήματα των αεροφυλακίων που προσφέρουμε.

Υπο κατασκευή

Τεχνικές προδιαγραφές με μοναδικά πλεονεκτήματα

Μεγέθη από 200 έως και 10.000 λίτρα
Διατίθενται σε κατακόρυφη αλλά και οριζόντια διάταξη
Βαφή ηλεκτροστατική ή γαλβάνιζέ εν θερμώ μέσα έξω
Εύρος πιέσεων από 8 έως 48bar
Θερμοκρασία λειτουργίας από -10°C έως 120°C
Παρέχονται με βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο που προσαρμόζονται τέλεια για την πλήρη ασφάλεια
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής!

Υπο κατασκευή

Τεχνικές προδιαγραφές με μοναδικά πλεονεκτήματα

Μεγέθη από 200 έως και 10.000 λίτρα
Διατίθενται σε κατακόρυφη αλλά και οριζόντια διάταξη
Βαφή ηλεκτροστατική ή γαλβάνιζέ εν θερμώ μέσα έξω
Εύρος πιέσεων από 8 έως 48bar
Θερμοκρασία λειτουργίας από -10°C έως 120°C
Παρέχονται με βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο που προσαρμόζονται τέλεια για την πλήρη ασφάλεια
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής!

Υπο κατασκευή

Τεχνικές προδιαγραφές με μοναδικά πλεονεκτήματα

Μεγέθη από 200 έως και 10.000 λίτρα
Διατίθενται σε κατακόρυφη αλλά και οριζόντια διάταξη
Βαφή ηλεκτροστατική ή γαλβάνιζέ εν θερμώ μέσα έξω
Εύρος πιέσεων από 8 έως 48bar
Θερμοκρασία λειτουργίας από -10°C έως 120°C
Παρέχονται με βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο που προσαρμόζονται τέλεια για την πλήρη ασφάλεια
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής!

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron