Φυσητήρες

Συγκροτήματα λοβοειδή φυσητήρα υψηλής παροχής CRBS-GRBS

Συγκροτήματα λοβοειδή φυσητήρα υψηλής παροχής CRBS-GRBS
ζήτηση ζήτηση

Heavy duty high capacity blower units

They are rotary lobe blower groups for low pressure gas conveying, based on the 3 lobe RBS series , run by an electric motor through a special belt drive (GRBS) or directly coupled by means of coupling joint with or without reduction gear (CRBS). They are provided with all the necessary accessories for reliable, safe and silent operation.

  • Pressure up to 1,000 mbar (g)
  • Vacuum up to 500 mbar (a)
  • Flowrate up to 25,000 m³ / h


Absolute safety and security

The "heart" of the machine is the positive displacement air-end of the RBS type with three lobe rotors which in combination with the patented "low pulse" sys

tem reduce the residual pulses of the conveyed gas to less than 2% of operating pressure. Thanks to new engineering technologies, the ROBOX LOBE unit is equipped with a redesigned soundproof cabin for improved sound damping and can incorporate electronic SENTINEL control systems designed and delivered by Robuschi, for continuous monitoring of all critical operating parameters.

Class 0 certification according to ISO 8573-1

Isolation of the compression chamber from the oil sumps is done by means of special sealing with labyrinths and oil breathing arrangements, without wearing parts. The compressor is Class 0 certified and complies with ISO 8573-1 for absence of lubricating oil in the discharged air


Inlet silencer

Wide band resonance chamber without sound proofing material.

 

crbs inlet silencer

 

 

 

 

 

 

Drive

It is possible to supply it with belt and pulley tensioning device (for motors up to 250 Kw) or direct with flexible coupling or with reduction gears (for motors up to 500 Kw).

crbs drive

 

 

 

 

 

 

 

Discharge silencer

Wide band resonance chamber without sound proofing material.

crbs disch silencer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrument panel

Based on the customer's specifications.

crbs instrum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relief valve

Safeguards by mechanical means the operation of the blower within the specified overpressure range

crbs relief

 

 

 

 

 

 

CRBS – GRBS in ATEX version available on request.

Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron