ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Εξοπλισμός έργων βιοαερίου

Στην ΜΙΧΟΣ Α.Ε. θα βρείτε εξοπλισμό έργων βιοαερίου, σε όλες τις εκδοχές τους: Χώροι Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων ή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ), αναερόβια χώνευση λάσπης σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), αναερόβια χώνευση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και  ΣΔΙΤ και μονάδες βιοαερίου από αγροκτηνοτροφικά υπολείμματα. 

Στόχος των μονάδων αυτών είναι, αφενός η αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων, ώστε να διατεθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον, αφετέρου η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου πλούσιου σε Μεθάνιο βιοαερίου, με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή και την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας στις μηχανές Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ ή CHP Combined Heat and Power Cogeneration).

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων μονάδων διαθέτουμε ευρεία γκάμα προιόντων κορυφαίας τεχνολογίας, όπως εξοπλισμό χωνευτών, αεριοφυλάκια, μονάδες βιολογικής αποθείωσης, εξοπλισμό γραμμών βιοαερίου, μονάδες αφύγρανσης βιοαερίου, φίλτρα ενεργού άνθρακα και πυρσούς βιοαερίου.

Επικοινωνήστε με ένα μηχανικό του τμήματός μας Πωλήσεων σήμερα και ζητήστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Γιατί να επιλέξω την ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ;

Στη ΜΙΧΟΣ Α.Ε., λόγω και των 30 ετών που μετράμε στο χώρο της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος, διαθέτουμε το know-how, την εμπειρία και τους ανθρώπους που εγγυώνται την υψηλή απόδοση και μακροβιότητα της κάθε επένδυσής σας, με τεχνικές λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς επίσης διαθέτουμε πλούσια γκάμα ανταλλακτικών στις αποθήκες μας και εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών στη διάθεσή σας 24/7, για να είστε πάντα καλυμμένοι και ήσυχοι.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τη ΜΙΧΟΣ Α.Ε. για αγορά εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγή, την επεξεργασία, την διαχείριση, ή ακόμα και την αναβάθμιση βιοαερίου; 

Η ομάδα της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. είναι στη διάθεσή σας για να εξυπηρετήσει με τεχνικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε σήμερα στο τηλ. 2106774280 ή στείλτε μας ένα email στο info@michos.gr και ένας μηχανικός μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron