Εξοπλισμός έργων βιοαερίου

Εξοπλισμός χωνευτών

Εξοπλισμός χωνευτών
ζήτηση ζήτηση

 We provide equipment for:

  • Digesters(mixers, dome,s safety valves, flame arresters, observation windows, manholes, heat exchangers, etc)
  • Biogas storage(double membrane gasholders, fully equipped)
  • Quality upgrading equipment to the limits required by the machine (desulphurization-biological, chemical or active carbon, siloxanes removal, dehumidification)
  • Biogas boosters ATEX type and recirculation compressors
  • Combustion equipment (biogas flares)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digester

 

 

 

 

 

 


dome

 

Digester domes 

 

 


window

 

 

 

 

Digester observation windows

  


filter

 

 

 


 

 

Biogas condensate traps, gravel, ceramic filters 

 

 

 

 

 

 

 


exchanger

 

 

Sludge heat exchangers 

 

 

 

 


arrester

 

 

 

Flame arresters

 

  

 

desulph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biological desulphurization

  

 

 

 

 

 

 


gasholders 

Gasholders

 


 

 

 

 


drying

 

 

Biogas dehumidification (drying)

and active carbon safety filtration
Εφαρμογές

Brand

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron