Τα έργα μας

Κοχλιοφόροι oil-free αεροσυμπιεστές, ΔΕΗ ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου

Κοχλιοφόροι oil-free αεροσυμπιεστές, ΔΕΗ ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου

Στον σταθμό παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σχεδιάσαμε και εγκαταστήσαμε 3 υδρολιπαινόμενους (water ejected) κοχλιοφόρους oil-free αεροσυμπιεστές ειδικής βαφής για υψηλή αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον, ξηραντήρες προσρόφησης και φίλτρα για την πλέον αυτόματη και ενεργειακά οικονομική παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης και οργάνων του σταθμού.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron