Τα έργα μας

Αεριοφυλάκια βιοαερίου, ΜΕΑ Θήβας

Αεριοφυλάκια βιοαερίου, ΜΕΑ Θήβας

Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αεριοφυλακίων (μπαλονιών) βιοαερίου του αναγνωρισμένου οίκου TECON Αυστρίας, στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Θήβας, χωρητικότητας 660m3 το καθένα και μέγιστης διαμέτρου 11,46m και ύψους 8,60m, τα οποία εξυπηρετούν στην αποθήκευση του βιοαερίου αλλά και συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά το στάδιο την αναερόβια χώνευσης.


Η σύγχρονη εγκατάσταση ΜΕΑ στη Θήβα (έργο 2021), προϋπολογισμού €16,3 εκ., είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Κοινοπραξίας INTRAKAT – WATT A.E. και του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, για να εξυπηρετεί τους Δήμους Θηβαίων, Αλιάρτου και Τανάγρας με συνολική ετήσια δυναμικότητα 35.000 τόνων αστικών στερεών αποβλήτων ετησίως (+7.000 τόνους λυματολάσπης).

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron