Τα έργα μας

Φίλτρα άμμου συνεχούς ροής, Ε.Ε.Λ. Θάσου

Φίλτρα άμμου συνεχούς ροής, Ε.Ε.Λ. Θάσου

Κατακόρυφα φίλτρα άμμου συνεχούς ροής Dynasand σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Θάσο για την επεξεργασία λυμάτων παροχής 100m3/h.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron