Τα έργα μας

Σύστημα ασβεστοποίησης αφυδατωμένης λάσπης, Ε.Ε.Λ. Μυκόνου

Σύστημα ασβεστοποίησης αφυδατωμένης λάσπης, Ε.Ε.Λ. Μυκόνου

Ολοκληρωμένο σύστημα ασβεστοποίησης αφυδατωμένης λάσπης της Ε.Ε.Λ. Μυκόνου για εξυπηρέτηση πληθυσμού άνω των 30.000 ισοδυνάμων κατοίκων. Αποτελείται από σιλό αποθήκευσης άνυδρου ασβέστη όγκου 40m3, σύστημα εξαγωγής και δοσομέτρησης του ασβέστη και αντλία / αναμείκτη ιλύος-ασβέστη παροχής 4m3/h.

Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται πλήρης σταθεροποίηση και εξυγίανση της λάσπης με σκοπό την ασφαλή χρήση του προϊόντος σε γεωργικές και εδαφικές εφαρμογές.  

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron