Τα έργα μας

Σύστημα απολύμανσης βιολογικού καθαρισμού με UV, Ε.Ε.Λ. Τρικάλων

Σύστημα απολύμανσης βιολογικού καθαρισμού με UV, Ε.Ε.Λ. Τρικάλων

Στην Ε.Ε.Λ. Τρικάλων εγκαταστήσαμε σύστημα απολύμανσης της επεξεργασμένης εκροής του βιολογικού με ακτινοβολία UV.  

Με την τεχνολογία αυτή αφαιρείται από την παροχή των 600m3/h πάνω από το 99,99% των παθογόνων οργανισμών και το επεξεργασμένο νερό επιστρέφει, χωρίς επιβλαβή χημικά παράγωγα, απόλυτα ασφαλές στο περιβάλλον.  

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron