Τα έργα μας

Προμήθεια και εγκατάσταση λιπαινόμενου αεροσυμπιεστή inverter ισχύος 90kW

Προμήθεια και εγκατάσταση λιπαινόμενου αεροσυμπιεστή inverter ισχύος 90kW

Προμήθεια και εγκατάσταση λιπαινόμενου αεροσυμπιεστή CompAir L90 RS 13A ρυθμιζόμενων στροφών (inverter) ισχύος 90kW με εύρος παροχής από 5,20 έως 18,16m3/min.L90RS right corner

 

Μετά τη καταγραφή των αναγκών και τη διαστασιολόγηση του κατάλληλου αεροσυμπιεστή πραγματοποιήσαμε την αναδιάρθρωση του αεροστασίου, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού.

 

Πέραν του ότι βελτιωθήκαν οι συνθήκες αερισμού στο χώρο των αεροσυμπιεστών, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία τους και την ελαχιστοποίηση των βλαβών του υπόλοιπου εξοπλισμού από το ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής λειτουργίας του αεροσυμπιεστή που διαθέτει ο πίνακας ελέγχου Delcos XL, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αφανείς διαρροές στη παραγωγή του πελάτη.L90RS left corner

 

Μετά την αποκατάσταση των διαρροών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή, η εξοικονόμηση ενέργειας ήδη από το πρώτο εξάμηνο ξεπέρασε τα € 1.800,00.

 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron