Τα έργα μας

Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου εντός ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου εντός ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Συμμετοχή της εταιρείας μας στο νέο έργο Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου εντός του ΧΥΤΑ Μαυροράχης που εκτέλεσε η ΗΛΕΚΤΩΡ, όπου το παραγόμενο βιοαέριο στο ΧΥΤΑ αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Φωτο αριστερά: Capital.gr

Στο έργο αυτό η εταιρεία μας προμήθευσε και έθεσε σε λειτουργία ολοκληρωμένο ψυκτικό σύστημα αφύγρανσης του βιοαερίου του οίκου Aprovis και προώθησής του προς τις μηχανές συμπαραγωγής με διάταξη τριών ειδικών φυσητήρων σε ηχομονωτικούς κλωβούς, που καλύπτουν τις αντιεκρηκτικές προδιαγραφές ΑΤΕΧ ζώνης 1, σε κοινή βάση με πίνακα αυτοματισμού με inverters  και PLC. Το σύστημά μας επεξεργάζεται 2300Nm3/h βιοαερίου, θερμικής ισχύος 10MW και συμβάλει καίρια στην εύρυθμη λειτουργία της νέας μονάδας συμπαραγωγής (CHP) που διαθέτει ισχύ 3,52MW και ετήσια παραγόμενη ενέργεια της τάξης των 26.500 MWh, ικανή να καλύψει τις ανάγκες περίπου 7.500 νοικοκυριών. 

Η ψυκτική μονάδα που προμηθεύσαμε επιτυγχάνει  την μείωση της θερμοκρασίας του προερχόμενου από τον ΧΥΤΑ βιοαερίου, από 38°C σε 6°C, χάρις στην εγκατεστημένη ψυκτική της ισχύ των 140kW, επιτυγχάνοντας έτσι την απόρριψη 145kg/h ανεπιθύμητης υγρασίας και ρυθμίζοντας την σχετική υγρασία και πίεση του αερίου στα επιθυμητά επίπεδα για την απρόσκοπτη ηλεκτροπαραγωγή. Φωτο: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

ΧΥΤΑ Μαυροράχης

 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron