Τα έργα μας

Φυσητήρες έκπλυσης φίλτρων, ΕΥΔΑΠ, MΕΝ Γαλατσίου

Φυσητήρες έκπλυσης φίλτρων, ΕΥΔΑΠ, MΕΝ Γαλατσίου

Τα διυλιστήρια ποσίμου νερού χρησιμοποιούν κατά κανόνα φίλτρα με κλίνες άμμου, που κατά περιόδους πρέπει να πλένονται αντίστροφα με χρήση αέρα χαμηλής πίεσης που παρέχεται από λοβοειδείς φυσητήρες.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο έχει ημερήσια δυναμικότητα ποσίμου νερού 540.000m3.

Για την έκπλυση των φίλτρων χρησιμοποιούνται τρεις φυσητήρες λοβού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 225kW.

Οι φυσητήρες της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. είναι επίσης εγκατεστημένοι και σε άλλες εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, στις ΜΕΝ Αχαρνών και ΜΕΝ Ασπροπύργου ημερήσιας δυναμικότητας διύλισης 850.000m3 και 200.000m3 αντίστοιχα. 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron