Τα έργα μας

Αντλίες κενού σε βιομηχανία υαλουργίας

Αντλίες κενού σε βιομηχανία υαλουργίας

Στις σύγχρονες βιομηχανίες υαλουργίας, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων φιαλών, η χύτευση γίνεται με συνδυασμένη χρήση πεπιεσμένου αέρα και κενού.

Στο προκείμενο έργο η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. εγκατέστησε και έθεσε σε ορθή λειτουργία 6 αντλίες κενού υγρού δακτυλίου σε δύο γραμμές παραγωγής φιαλών, καθεμιάς παροχής 2000m3/h στην αναρρόφηση, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 450kW.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron