Τα έργα μας

Βιομηχανικοί φυσητήρες τροφοδοσίας φούρνων ασβεστοποιίας

Βιομηχανικοί φυσητήρες τροφοδοσίας φούρνων ασβεστοποιίας

Η παραγωγή ασβέστη στις σύγχρονες ασβεστοποιίες γίνεται σε υψικαμίνους μεγάλης παραγωγικής ικανότητας.

Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, ο αέρας προσδίδεται συμπιεσμένος σε χαμηλή πίεση με τη βοήθεια βιομηχανικών φυσητήρων λοβού.

Το συγκεκριμένο έργο της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. αφορά 6 εγκατεστημένους λοβοειδείς φυσητήρες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 600kW.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron