Τα έργα μας

Αντλία κενού σε συμπυκνωτή, λιγνιτικού ΑΗΣ ΔΕΗ

Αντλία κενού σε συμπυκνωτή, λιγνιτικού ΑΗΣ ΔΕΗ

Ατμοηλεκτρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας 1200MWel.

Ο ατμός μετά τη διέλευσή του από τον ατμοστρόβιλο, όπου προσδίδει το μέγιστο μέρος της ενέργειάς του για ηλεκτροπαραγωγή, οδηγείται στο συμπυκνωτή προκειμένου να μετατραπεί σε νερό και να οδηγηθεί εκ νέου στον ατμολέβητα του κύκλου.

Για τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της ενέργειας του ατμού, ο συμπυκνωτής είναι υπό κενό. Το κενό αυτό διατηρείται με την βοήθεια αντλίας κενού

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. παρέδωσε για το σκοπό αυτό δύο πλήρη συγκροτήματα αντλιών κενού υγρού δακτυλίου με διαχωριστή νερού και όλα τα παρελκόμενα, συνολικής παροχής αναρρόφησης 8000m³/h και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 220kW. 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron