Τα έργα μας

Βιομηχανικός φυσητήρας αερομεταφοράς βαμβακόσπορου σε εκκοκιστήριο βάμβακος

Βιομηχανικός φυσητήρας αερομεταφοράς βαμβακόσπορου σε εκκοκιστήριο βάμβακος

Βιομηχανικός φυσητήρας εγκατεστημένης ισχύος 110kW, κατάλληλα διαστασιολογημένος από τη ΜΙΧΟΣ Α.Ε., παραλαμβάνει τον βαμβακόσπορο από το χώρο και εκτελεί την αερομεταφορά αυτού σε ικανή απόσταση στο χώρο του σπορελαιουργείου.

Αερομεταφορά >25 τόνων ανά ώρα βαμβακόσπορου.

Μήκος γραμμής της αερομεταφοράς 200m.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron