Τα έργα μας

Σύστημα Αερισμού Λυμάτων, ΕΕΛ Ηρακλείου Κρήτης

Σύστημα Αερισμού Λυμάτων, ΕΕΛ Ηρακλείου Κρήτης

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατασκευασμένη για δυναμικότητα 191.500 ισοδύναμων κατοίκων.

Μέρος του έργου αφορά στην επέκταση με σύστημα αντιδραστήρα μεμβρανών υπερδιήθησης (MBR, Membrane Bioreactor). Στο συγκεκριμμένο τμήμα του έργου η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία σύστημα oil-free κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών χαμηλής πίεσης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 555kW, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τον αερισμό των αντιδραστήρων και για την έκπλυση των μεμβρανών.

Επιπλέον, η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ανέλαβε την εγκατάσταση 1020 τεμ. πλακοειδείς διαχυτές μεμβράνης, ειδικά διαστασιολογημένοι και διατεταγμένοι για τη συγκεκριμμένη εφαρμογή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει αντίστοιχα συστήματα αερισμού με φυσητήρες και διαχύτες στις περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron