Τα έργα μας

Σύστημα Αερισμού Λυμάτων, ΕΕΛ Μεσαριάς Θήρας

Σύστημα Αερισμού Λυμάτων, ΕΕΛ Μεσαριάς Θήρας

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατασκευασμένη για δυναμικότητα 23.350 ισοδύναμων κατοίκων.

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ανέλαβε την εγκατάσταση συστήματος αερισμού 8 συγκροτημάτων φυσητήρα λοβού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 300kW και στρογγυλών διαχυτών μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας σε 4 δεξαμενές αερισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει αντίστοιχα συστήματα αερισμού με φυσητήρες και διαχύτες στις περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron