Τα έργα μας

Τριτοβάθμια Επεξεργασία, ΕΕΛ Κως

Τριτοβάθμια Επεξεργασία, ΕΕΛ Κως

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατασκευασμένη για δυναμικότητα 53.383 ισοδύναμων κατοίκων.

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. παρέδωσε πλήρες σύστημα φίλτρανσης της επεξεργασμένης εκροής και απολύμανσης αυτής με υπεριώδη ακτινοβολία UV, για τελική παροχή επεξεργασμένου αποβλήτου 450 m³/h.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron