Τα έργα μας

Σύστημα Ασβεστοποίησης Αφυδατωμένης Ιλύος, ΕΕΛ Χανίων Κρήτης

Σύστημα Ασβεστοποίησης Αφυδατωμένης Ιλύος, ΕΕΛ Χανίων Κρήτης

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατασκευασμένη για δυναμικότητα 170.000 ισοδύναμων κατοίκων.

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. παρέδωσε ολοκληρωμένο σύστημα ασβεστοποίησης της αφυδατωμένης λάσπης, με σιλό ασβέστη, με δύο παράλληλες γραμμές ασβεστοποίησης δυναμικότητας λάσπης 10m³/h.

Ετήσια παραγωγή λάσπης 967.000kg DS.

Παροχή ασβέστη 1100kg/h.

Χωρητικότητα σιλό ασβέστη 50m³.

Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία με PLC.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron