Blog - Τα Νέα μας | 17-04-2022

Βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές: Ποια είναι τα οφέλη ενός oil-free αεροσυμπιεστή για την εγκατάστασή μου; Πότε χρειάζομαι oil-free;

Βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές: Ποια είναι τα οφέλη ενός oil-free αεροσυμπιεστή για την εγκατάστασή μου; Πότε χρειάζομαι oil-free;

Για την επιλογή του καταλληλότερου βιομηχανικού αεροσυμπιεστή - μεταξύ των τεχνολογιών λιπαινόμενων ή μη λιπαινόμενων (oil-free) αεροσυμπιεστών - τα κύρια κριτήρια είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας, η εφαρμογή στην οποία αξιοποιείται ο παραγόμενος πεπιεσμένος αέρας και οι απαιτήσεις ποιότητας πεπιεσμένου αέρα βάσει του προτύπου ποιότητας που εφαρμόζετε στις διαδικασίες παραγωγής σας.

Στο σημερινό μας άρθρο θα εξετάσουμε τα πρακτικά οφέλη των oil-free αεροσυμπιεστών.

 

Γιατί να χρησιμοποιήσω Oil free αεροσυμπιεστή και όχι Λιπαινόμενο? 

Αεροσυμπιεστές oil-free (χωρίς λάδι) έναντι ελαιολίπαντων αεροσυμπιεστών σε εφαρμογές όπου απαιτείται ποιότητα αέρα class 0

Γιατί να επενδύσετε μεγαλύτερο κεφάλαιο για την προμήθεια ενός oil-free αεροσυμπιεστή για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα της εγκατάστασής σας?

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα δίνονται παρακάτω: 

Καθαρότητα του πεπιεσμένου αέρα

Με τη χρήση αεροσυμπιεστή τεχνολογίας oil-free class 0 ασφαλίζετε την παραγωγή σας έναντι οποιουδήποτε κινδύνου επιμόλυνσής της με σταγονίδια, ατμούς ή οσμές του λιπαντικού που διαφεύγει από τους συμβατικούς ελαιολίπαντους αεροσυμπιεστές. Οι αεροσυμπιεστές τεχνολογίας oil-free δεν χρησιμοποιούν λιπαντικό εντός του θαλάμου συμπίεσης του αέρα, ως εκ τούτου προσφέρουν υψηλή καθαρότητα σε πεπιεσμένο αέρα. Συνεπώς, είναι κατάλληλοι για βιομηχανίες όπως ο ιατρικός τομέας, η βιομηχανία παραγωγής φαρμάκων, οι βιομηχανίες χημικών και καλλυντικών η βιομηχανία τροφίμων και οι βιομηχανίες παραγωγής ποτών.

Με τη χρήση της τεχνολογίας oil-free η επεξεργασία που απαιτείται για την επίτευξη της ποιότητας αέρα class 0 είναι μόνο η αφαίρεση της υγρασίας με τον κατάλληλο ξηραντήρα. Αντιθέτως, με τη χρήση ελαιολίπαντου αεροσυμπιεστή απαιτείται μια σειρά φίλτρων συγκράτησης σταγονιδίων και υδρατμών του λαδιού, καθώς και χρήση φίλτρου ή στήλης ενεργού άνθρακα για τη απομάκρυνση των οσμών  - όπου και πάλι θα παραμένουν υπολείμματα <0.003 mg/m³ (<0.003 ppm) @ 21°C. 

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα – ενεργειακή εξοικονόμηση

Στην περίπτωση λοιπόν που χρησιμοποιείτε σύστημα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα ως ανωτέρω για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων λιπαντικού στην έξοδο ενός ελαιολίπαντου αεροσυμπιεστή (για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα «ποιότητας oil-free») απαιτείται να αυξηθεί η πίεση λειτουργίας του αεροσυμπιεστή τουλάχιστον κατά 1 - 1.5 bar, ώστε να αντιμετωπισθεί η πτώση πίεσης που δημιουργεί η συστοιχία φίλτρων και η στήλη ενεργού άνθρακα. Αυτό σημαίνει περισσότερη κατανάλωση ενέργειας διότι η αύξηση 1 bar αντιστοιχεί σε περίπου 7% αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας!

Επιπλέον της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθ΄ όλη τη διάρκεια  λειτουργίας του συστήματος επιβαρύνεστε και με το κόστος για την απαραίτητη αντικατάσταση των στοιχείων φίλτρων και στοιχείου ενεργού άνθρακα κάθε 4.000 ώρες λειτουργίας ή μια φορά το έτος ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ποιότητας αέρα class 0. Τέλος, το κόστος για τη χρήση πιστοποιημένου food-grade λιπαντικού που έρχεται σε επαφή  με το παραγόμενο προϊόν είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με το συμβατικό λιπαντικό ενός αεροσυμπιεστή.

Η πλέον συμφέρουσα οικονομικά επιλογή στο κύκλο ζωής της επένδυσης!

Μελέτες έχουν δείξει ότι εν τέλει το συνολικό κόστος στη διάρκεια ζωής της επένδυσής σας για την κτήση, λειτουργία και συντήρηση ενός συμβατικού συστήματος παραγωγής πεπιεσμένου αέρα με λιπαινόμενο αεροσυμπιεστή είναι αρκετά υψηλότερο έναντι ενός συστήματος παραγωγής πεπιεσμένου αέρα με αεροσυμπιεστή τεχνολογίας oil-free και με επιπλέον τον μόνιμο κίνδυνο αστοχίας του συστήματος επεξεργασίας και απομάκρυνσης  του λιπαντικού.

Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Οι oil-free αεροσυμπιεστές είναι ιδιαίτερα γνωστοί για τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Χωρίς λάδι και με λιγότερα κινούμενα μέρη έχουνε μειωμένες απαιτήσεις σε συντήρηση και περιορισμό των ενδεχομένων προς πιθανή εμφάνιση προβλημάτων και ρίσκου αστοχίας.

Ωστόσο, «oil-free» δεν σημαίνει «χωρίς συντήρηση». Εξασφαλίστε ένα πρόγραμμα προληπτικής τακτικής συντήρησης για τον oil-free αεροσυμπιεστή σας, για να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία του αεροσυμπιεστή με αποτέλεσμα τη μακρότερη διάρκεια ζωής του.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στα ακόλουθα εξαρτήματα: Επιθεώρηση της βαλβίδας ασφαλείας, της δεξαμενής αεροσυμπιεστή σχετικά με την επάρκεια αποστράγγισής της, έλεγχο του φίλτρου αέρα για συσσώρευση βρωμιάς και φθορών καθώς και συνολική επιθεώρηση του αεροσυμπιεστή όπως πχ. στους εύκαμπτους σωλήνες, στα καλώδια τροφοδοσίας, στα αναλώσιμα εξαρτήματα και στεγανοποιητικά για ζημιές και σημάδια φθοράς μεταξύ άλλων.

Oil-free αεροσυμπιεστές Γερμανικής σχεδίασης και κατασκευής της CompAir – τεχνογνωσία πλέον 60 ετών! 

Εάν η παραγωγή σας απαιτεί oil-free λύσεις σε αεροσυμπιεστή, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία αεροσυμπιεστών oil-free της κορυφαίας κατασκευάστριας CompAir είναι, εκτός από όλα τα παραπάνω, με πρώτιστο το πλεονέκτημα της 100% καθαρότητας σε πεπιεσμένο αέρα, και τα παρακάτω:

 1. Αθόρυβη λειτουργία: Λόγω της περιορισμένης ποσότητας κινούμενων μερών, οι αεροσυμπιεστές oil-free της CompAir παράγουν χαμηλότερη στάθμη θορύβου και λιγότερους κραδασμούς.
 2. Ποιότητα αέρα με πιστοποίηση ISO, καθώς όλοι οι αεροσυμπιεστές της CompAir πληρούν καθαρότητα αέρα είτε κλάσης ISO 1 είτε κατηγορίας ISO 0.

Ειδικότερα δε, η CompAir με τους καινοτόμου σχεδίασης oil-free αεροσυμπιεστές της σειράς Ultima υπερτερεί έναντι των κοινών oil-free αεροσυμπιεστών στα εξής σημεία:

 1. Έως και 13% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας χάρις στον ηλεκτροκινητήρα με μόνιμο μαγνήτη, υψηλότερης ενεργειακής κλάσης από τη IE4 κλάση, και σε απευθείας κίνηση με τα στοιχεία συμπίεσης κάθε βαθμίδας.
 2. Ο μοναδικός αερόψυκτος oil-free αεροσυμπιεστής δυο σταδίων της αγοράς me δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας!
 3. Πλήρη απουσία γραναζιών χρονισμού με αποτέλεσμα να μην απαιτείται λιπαντικό γράσο.
 4. 37% μικρότερο αποτύπωμα εγκατάστασης με εξοικονόμηση 3.4m³ χώρου!
 5. Ο πλέον αθόρυβος αεροσυμπιεστής με στάθμη θορύβου έως 69dB(A).
 6. Ελάχιστες ανάγκες αερισμού του χώρου στην υδρόψυκτη εκδοχή του, δεν απαιτεί κανάλια απαγωγής του αέρα (air ducts).
 7. Δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας για τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση.
 8. Δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης από τα 75kW στα 160kW στον ίδιο εξοπλισμό άμεσα όταν προκύψει η ανάγκη παραγωγής περισσότερου oil-free πεπιεσμένου αέρα (δεν χρειάζεται δηλαδή να επενδύσετε σε επιπλέον αεροσυμπιεστή!).
 9. Περιλαμβάνει το σύστημα iConn απομακρυσμένης παρακολούθησης λειτουργίας όλων των κρίσιμων παραμέτρων και ειδοποίησης για την έγκαιρη και τακτική συντήρησή του.
 10. 6 έτη Pure Care κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση της CompAir που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον κοχλία, ηλεκτροκινητήρα, inverter, ψυγεία. 

Άλλα σχετικά με:

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron