ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εμπειρία

Η εμπειρία

Εδώ και 30 χρόνια και πλέον, η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ειδικεύεται στον εξοπλισμό παραγωγής και διανομής πεπιεσμένου αέρα, σε εφαρμογές συστημάτων κενού και γραμμών αερομεταφοράς χύδην υλικών αλλά και στην προμήθεια συστημάτων δοσομέτρησης, άντλησης, φίλτρανσης υγρών και απολύμανσης υγρών σε έργα βιομηχανιών και περιβάλλοντος.

Η εμπειρία έχει χτιστεί από τους ανθρώπους που στελεχώνουν την εταιρεία μας από το 1991. Η ομάδα πωλήσεων της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. διαθέτει πτυχιούχους μηχανικούς από κάθε κλάδο και εξειδίκευση με πολυετή εμπειρία στην αγορά. Οι τεχνικοί της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. διαθέτουν συλλογική εμπειρία άνω των 80 ετών στη συντήρηση και πλήρη ανακατασκευή φυσητήρων, αεροσυμπιεστών και αντλιών κενού όλων των κύριων κατασκευαστών και εκπαιδεύονται τακτικά στα εργοστάσια των κατασκευαστών που αντιπροσωπεύουμε.

Τα προϊόντα και συστήματα της ΜΙΧΟΣ Α.Ε. είναι τοποθετημένα στις περισσότερες βιομηχανίες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και νερού, βιοαερίου, λάσπης και διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Οι βιομηχανικοί φυσητήρες Robuschi και τα συστήματα αερισμού με διαχύτες και επιφανειακούς αεριστήρες και τα άλλα εξειδικευμένα προϊόντα μας είναι εγκατεστημένα σε όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς δήμων και κοινοτήτων, τουριστικών και οικιστικών συγκροτημάτων και βιομηχανιών.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ανάμεσα στα έργα μας συγκαταλέγονται το μεγαλύτερο σύστημα αποθείωσης και αφύγρανσης βιοαερίου της Ελλάδας στη Ψυττάλεια, η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων και επανάχρησης νερού στο Ηράκλειο Κρήτης και η μεγαλύτερη εγκατάσταση επιφανειακού αερισμού λυμάτων στη Μεταμόρφωση Αθηνών.

Με βαθειά τεχνογνωσία σε οποιαδήποτε εφαρμογή εξυπηρετούμε, με εξειδικευμένο προσωπικό και ένα πλήρες πρόγραμμα υποστηρικτικών υπηρεσιών, στη ΜΙΧΟΣ Α.Ε. μετράμε περισσότερες από 1.500 σταθερές συνεργασίες με επιφανείς βιομηχανικές μονάδες και 2.500 έργα Β.Κ. με εξειδίκευση σε αεροσυμπιεστές, φυσητήρες και άλλο εξοπλισμό, σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και ΝΑ Ευρώπη.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron