ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Παραγωγή & επεξεργασία χάρτου

Παραγωγή & επεξεργασία χάρτου
Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει εξοπλισμό στις βιομηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού με τα προϊόντα της να βρίσκουν εφαρμογή σε:
 
  1. Άντληση χαρτοπολτού διαφόρων πυκνοτήτων με αντλίες μεγάλου περάσματος με κανάλια, αντλίες οπισθοχωρημένης φτερωτής τύπου vortex και αντλίες με ελικοειδή φτερωτή για χαρτοπολτό έως 8% και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
  2. Αφυδάτωση χαρτοπολτού στη μηχανή με κενό με λοβοειδείς φυσητήρες ή αντλίες κενού υγρού δακτυλίου
  3. Συστήματα πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης
  4. Παραγωγή του απαραίτητου κενού στις μηχανές επεξεργασίας χάρτου ή στις μηχανές κυτιοποιίας για συγκρατήσεις (πτερυγιοφόρες ελαιολίπαντες ή λοβοειδείς με έγχυση αέρα)
  5. Εξοπλισμός για το βιολογικό του εργοστασίου (αερισμός, μονάδα επίπλευσης – DAF, αντλίες προοδευτικής κοιλότητας λάσπης, συστήματα δοσομέτρησης χημικών)
 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron