ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Νοσοκομεία

Νοσοκομεία - Εργαστήρια

  1. Κέντρα κενού με πτερυγιοφόρες αντλίες κενού, πλήρως αυτοματοποιημένα
  2. Κέντρα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα για τα χειρουργεία
  3. Αεροσυμπιεστές oil free, κατάλληλοι για νοσοκομειακή χρήση
  4. Γεννήτριες παραγωγής οξυγόνου για κεντρική τροφοδοσία
  5. Κεντρικά συστήματα κενού και εργαστηριακές αντλίες κενού για εργαστήρια
  6. Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου για κλιβάνους αποστείρωσης
  7. Ειδικές εργαστηριακές αντλίες υψηλού κενού για δοκιμές και αναλύσεις
  8. Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας και ειδικά φίλτρα για μονάδες τεχνητού νεφρού

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron