ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Ναυτιλία -Ναυπηγεία

Ναυτιλία - Ναυπηγεία
 1. Εφαρμογές λοβοειδών φυσητήρων σε πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων και φορτοεκφορτώσεις χύδην υλικών (τσιμέντο, μεταλλεύματα, σπόρους, κλπ)
 2. Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου σε εξατμιστές νερού για πόσιμο νερό σε ποντοπόρα πλοία
 3. Αντλίες κενού σε συστήματα αποχέτευσης υπό κενό σε επιβατηγά πλόια και κρουαζιερόπλοια
 4. Φυσητήρες κοχλιοφόροι για σύστημα λίπανσης για τη μείωση αντίστασης τριβής μεταξύ του κύτους και του θαλάσσιου νερού
 5. Φυσητήρες παρομοίως ως άνω για παγοθραυστικά πλόια για τη μείωση της αντίστασης τριβής με μαξιλάρι αέρος 
 6. Λοβοειδείς φυσητήρες ή αεροσυμπιεστές για συστήματα αμμοβολής πλοίων
 7. Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας για την απολύμανση του έρματος (ballast water) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
 8. Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας για το πόσιμο νερό του πλοίου
 9. Πεπιεσμένος αέρας γενικής χρήσης (deck air)
 10. Τροχήλατοι αεροσυμπιεστές για αμμοβολλή
 11. Αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης 30 bar για την εκκίνηση (αερόμιζα)

 

 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron