ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Καπνός -Τσιγάρα

Καπνός - Τσιγάρα
  1. Αφύγρανση/τελική ύγρανση καπνού  με συστήματα αντλιών κενού υγρού δακτυλίου σε συνδυασμό με τζιφάρι σαν πρώτο στάδιο
  2. Αντλίες κενού περιστροφικές στις μηχανές παραγωγής τσιγάρων
  3. Συστήματα πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης
 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron