ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Ιχθυοκαλλιέργειες

Ιχθυοκαλλιέργειες

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις υδατοκαλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες μέσω των προϊόντων της, όπως βιομηχανικοί φυσητήρες λοβού, φυσητήρες πλευρικού καναλιού, αντλίες κενού, φίλτρα και συστήματα απολύμανσης UV.

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί

Απαραίτητη διεργασία στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς είναι ο αερισμός των δεξαμενών. Ο αέρας παρέχεται από λοβοειδείς φυσητήρες ή φυσητήρες πλευρικών καναλιών.
Για τον καθαρισμό του νερού ανακυκλοφορίας χρησιμοποιούμε φίλτρα τυμπάνου κατάλληλης διαπερατότητας.
Η απολύμανση του νερού πραγματοποιείται με ειδικά συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας UV.

Βιομηχανικός Εξοπλισμός για Ιχθυοκαλλιέργειες

Η τροφοδοσία ιχθυοτροφής σε κλουβιά ιχθυοκαλλιεργειών στη θάλασσα επιτυγχάνεται με συστήματα πνευματικής μεταφοράς με λοβοειδείς φυσητήρες, στη ξηρά ή σε μπάρτζες. Ειδικά για μπάρτζες, όπου υπάρχει μεγάλη στενότητα χώρου, διατίθενται ειδικά μοντέλα Robox Aqua και Robox Direct με εξαιρετικά μικρές διατάσεις και αποτύπωμα ώστε να ανταποκρίνονται κατάλληλα στην εφαρμογή.
Η μετάγγιση ψαριών γίνεται με «αντλίες» ψαριών που χρησιμοποιούν αντλίες κενού υγρού δακτυλίου.

Επεξεργασία ψαριών (hatchery)

Η απεντέρωση, αφαίρεση σπλάχνων και καθαρισμός πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων κενού με αντλίες κενού υγρού δακτυλίου.
Ο αερισμός λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας παρέχεται από λοβοειδείς φυσητήρες ή πλευρικών καναλιών και διαχύτες αερισμού.

Διαβάστε περισσότερα για την Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron