ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Ενέργεια και Πετρελαιοειδή

Ενέργεια / Πετρελαιοειδή

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κρίσιμο εξοπλισμό σε πληθώρα σταθμών παραγωγής ενέργειας της χώρας μας και του εξωτερικού, και παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για:

 

  1. Συστήματα πεπιεσμένου αέρα για γενική χρήση
  2. Συστήματα πεπιεσμένου αέρα oil-free για έλεγχο οργάνων
  3. Καύση με τεχνολογία ρευστοποιημένης κλίνης, με παροχή αέρα από λοβοειδείς φυσητήρες
  4. Αποθείωση απαερίων (Flue Gas Desulphurization – FDG) με χρήση λοβοειδών ή κοχλιοφόρων φυσητήρων
  5. Πνευματική μεταφορά ιπτάμενης τέφρας σε λιγνιτικές μονάδες με λοβοειδείς φυσητήρες
  6. Κενό στους συμπυκνωτές κύκλου ατμού με αντλίες κενού υγρού δακτυλίου
  7. Αντίστροφη πλύση φίλτρων άμμου με λοβοειδείς φυσητήρες στο χημείο (επεξεργασία νερού κύκλου ατμού)
  8. Αναρροφητήρες κενού για καθαρισμό με λοβοειδείς φυσητήρες κενου και φυσητήρες υψηλού κενού με έγχυση αέρα
  9. Βιολογικός καθαρισμός ενεργειακού σταθμού
  10. Συστήματα κενού για μετασχηματιστές υψηλής τάσης στα δίκτυα διανομής

 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron