ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Χημικά Φαρμακευτικά

Χημικά Φαρμακευτικά

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. παρέχει εξοπλισμό για τις πιο κρίσιμες διεργασίες της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας όπως:

 

  1. Συστήματα παραγωγής και επεξεργασίας oil-free πεπιεσμένου αέρα και αέρα γενικής χρήσης
  2. Συστήματα UV για απολύμανση νερού και απομάκρυνση όζοντος από σωληνογραμμές.
  3. Τεχνολογίες κενού, πχ. αντλίες κενού υγρού δακτυλίου σε συστήματα απόσταξης, ξήρανσης, απαέρωσης, εμποτισμού
  4. Ανάκτηση διαλυτών με απόσταξη μέσω ειδικών συστημάτων κενού
  5. Αντλίες διακίνησης και δοσομέτρησης χημικών και αντριδραστηρίων
  6. Φυσητήρες σε συστήματα αερομεταφοράς χύδην υλικών
  7. Αντλίες κενού και κεντρικά συστήματα κενού σε μηχανές συσκευασίας

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron