ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Ασβεστοποιΐα και Τσιμεντοβιομηχανία

Ασβεστοποιία - Τσιμεντοβιομηχανία
  1. Τροφοδοσία φούρνων με λοβοειδείς φυσητήρες
  2. Πνευματική μεταφορά τσιμέντου
  3. Ρευστοποίηση κώνων σιλό αερομεταφοράς με λοβοειδείς φυσητήρες
  4. Αποθείωση απαερίων (Flue Gas Desulphurization – FDG) με χρήση λοβοειδών ή κοχλιοφόρων φυσητήρων
  5. Πεπιεσμένος αέρας γενικής χρήσης
 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron