Περιβάλλον - Νερό

Αποχέτευση λυμάτων

Η εταιρεία μας δίνει λύσεις με αντλίες σε αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων, με κεντρικά συστήματα κενού σε δίκτυα αποχέτευσης υπό κενό και με αντλίες κενού σε βυτιοφόρα οχήματα αναρρόφησης και περισυλλογής βοθρολυμάτων.